logo

เครื่องคำนวณพื้นที่

องค์ประกอบพื้นที่ ขนาด (ตรม) จำนวนยูนิต

ห้องทำงานส่วนตัว

ห้องทำงานส่วนตัว

ห้องสำหรับ MD/CEO อย่างไม่เป็นทางการ
ห้องสำหรับผู้บริหารพร้อมโต๊ะกลม
ห้องทำงานส่วนตัวพร้อมโต๊ะและเก้าอี้รับแขก 2 ตัว

ที่นั่ง

ที่นั่ง

ห้องขนาดเล็ก
เวิร์คสเตชั่น

ห้องรับรอง

ห้องรับรอง

ห้องรับรอง
ห้องรับรอง (4 ที่นั่ง)

ห้องประชุม

ห้องประชุม

ห้องประชุม (4 ที่นั่ง)
ห้องประชุม (8 ที่นั่ง)
ห้องประชุม (12 ที่นั่ง)
ห้องประชุมผู้บริหาร - 20 ที่นั่ง

พื้นที่ส่วนกลาง

พื้นที่ส่วนกลาง

ห้องรับประทานอาหาร (10 ที่นั่ง)
พื้นที่ส่วนกลาง
ห้องเก็บของ (IT/HR/FIN)
ห้องเซิร์ฟเวอร์
ห้อง UPS
ห้องน้ำ

อื่นๆ

อื่นๆ

โปรดระบุหากต้องการพื้นที่เพิ่มเติม
พื้นที่ทำงานทั้งหมด (สำนักงาน, เวิร์คสเตชั่น และ ห้องรับรอง) 0
อัตราส่วนต่อพื้นที่ทำงานทั้งหมด 0 ตรม
พื้นที่ทั้งหมด 0 ตรม

แสดงผลการค้นหาพื้นที่ว่างทั้งหมด 0 ตรม