ค้นหาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

FC image template

 • ยุพา เสถียรภาพอยุทธ์

  ยุพา เสถียรภาพอยุทธ์  

  หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจอาคารสำนักงาน

  คุณยุพาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจอาคารสำนักงาน คุณยุพามีประสบการณ์สูงในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาอาคารสำนักงาน การวางแผนกลยุทธ์ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ รวมถึงการเจรจาต่อรองอย่างครบวงจร นอกจากนี้คุณยุพายังบริหารทีมบริการธุรกิจอาคารสำนักงานที่มีประสบการณ์มากที่สุดของประเทศไทย คุณยุพามีผลงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของทีมที่ดีเยี่ยมจนก่อให้เกิด การเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจของ JLL ในประเทศไทย

 • ภูมิภัทร สมวิวัฒน์ชัย

  ภูมิภัทร สมวิวัฒน์ชัย  

  ผู้อำนวยการอาวุโส

  คุณภูมิภัทร มีประสบการณ์ในด้านการเป็นตัวแทนผู้เช่าและผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บุคลิกภาพและทักษะอันยอดเยี่ยมส่งเสริมให้เขาสามารถทำงานกับลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทุกราย คุณภูมิภัทร มีความรู้ด้านภาคธุรกิจเฟล็กซ์สเปซหรือพื้นที่ทำงานให้เช่าอย่างลึกซึ้งและ ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 • ธนานันต์ (โทนี่) เรืองวีรวิชญ์

  ธนานันต์ (โทนี่) เรืองวีรวิชญ์  

  ผู้อำนวยการอาวุโส, การเป็นตัวแทนผู้เช่า

  ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ในการเป็นตัวแทนผู้เช่า (Tenant Representation), เป็นที่ปรึกษาและแนะนำกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสำนักงานให้กับบริษัทข้ามชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้คุณธนานันต์มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของธุรกิจขนาดใหญ่, ชำนาญในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ, การเชื่อมโยงจุดประสงค์ทางธุรกิจเข้ากับผลลัพธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และต่อรองเงื่อนไขการเช่ากับเจ้าของอาคารเป็นอย่างดี

 • อุกฤษฎ์ พรพัฒนไพโรจน์

  อุกฤษฎ์ พรพัฒนไพโรจน์  

  ผู้จัดการอาวุโส

  คุณอุกฤษฏ์ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา ให้ความช่วยเหลือในการหาพื้นที่ที่เหมาะกับลูกค้า เจรจาให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด