ค้นหาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

FC WYSWYG template

332

จับกระแสตลาดอาคารสำนักงานให้เช่า

บริษัทผู้เช่ากำลังเปลี่ยนรูปแบบทำงานเป็นแบบไฮบริด ใช้ออฟฟิศ บ้าน และสถานที่อื่นเป็นสถานที่ทำงาน บริษัทผู้เช่ากำลังเปลี่ยนรูปแบบ การทำงานเป็นแบบไฮบริด ใช้ออฟฟิศ บ้าน และสถานที่อื่น เป็นสถานที่ทำงาน
บริษัทผู้เช่าลดขนาดออฟฟิศในขณะที่มีอาคารใหม่ทยอยสร้างเสร็จ ทำให้มีพื้นที่เหลือเช่าสูงขึ้น บริษัทผู้เช่าลดขนาดออฟฟิศ ในขณะที่มีอาคารใหม่ ทยอยสร้างเสร็จ ทำให้มีพื้นที่เหลือเช่าสูงขึ้น
ตลาดเช่าที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเช่าปรับตัวลดลง ตลาดเช่าที่มีการแข่งขัน สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเช่า ปรับตัวลดลง
การเช่าออฟฟิศมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น หลังจากมีการเร่งฉีดวัคโควิดให้ประชาชน การเช่าออฟฟิศ มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น หลังจากมีการเร่ง ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน
 • ยุพา เสถียรภาพอยุทธ์

  ยุพา เสถียรภาพอยุทธ์  

  หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจอาคารสำนักงาน

  คุณยุพาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจอาคารสำนักงาน คุณยุพามีประสบการณ์สูงในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาอาคารสำนักงาน การวางแผนกลยุทธ์ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ รวมถึงการเจรจาต่อรองอย่างครบวงจร นอกจากนี้คุณยุพายังบริหารทีมบริการธุรกิจอาคารสำนักงานที่มีประสบการณ์มากที่สุดของประเทศไทย คุณยุพามีผลงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของทีมที่ดีเยี่ยมจนก่อให้เกิด การเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจของ JLL ในประเทศไทย

 • ธนานันต์ (โทนี่) เรืองวีรวิชญ์

  ธนานันต์ (โทนี่) เรืองวีรวิชญ์  

  ผู้อำนวยการอาวุโส, การเป็นตัวแทนผู้เช่า

  ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ในการเป็นตัวแทนผู้เช่า (Tenant Representation), เป็นที่ปรึกษาและแนะนำกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสำนักงานให้กับบริษัทข้ามชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้คุณธนานันต์มีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของธุรกิจขนาดใหญ่, ชำนาญในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ, การเชื่อมโยงจุดประสงค์ทางธุรกิจเข้ากับผลลัพธ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และต่อรองเงื่อนไขการเช่ากับเจ้าของอาคารเป็นอย่างดี

 • อุกฤษฎ์ พรพัฒนไพโรจน์

  อุกฤษฎ์ พรพัฒนไพโรจน์  

  ผู้จัดการอาวุโส

  คุณอุกฤษฏ์ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา ให้ความช่วยเหลือในการหาพื้นที่ที่เหมาะกับลูกค้า เจรจาให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด