Your contact info

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

โจนส์ แลง ลาซาลล์ (JLL) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย เป็นผู้นำระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการการลงทุน

พันธสัญญาของเราต่อความเป็นส่วนตัว

เราถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้มอบให้แก่เราอย่างจริงจัง ซึ่งคำแถลงฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมา วิธีปกป้องข้อมูล และสิทธิส่วนบุคคลของคุณ (ถ้ามี)

กรณีการเปลี่ยนแปลงคำแถลงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้

JLL อาจปรับปรุงคำแถลงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราได้มีการปรับปรุง คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขจะถูกนำมาโพสต์ไว้บนหน้าเว็บไซด์นี้ และมีการประกาศแจ้งบนหน้าแรกของเว็บไซด์ตามความเหมาะสม คุณควรเข้ามาตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้รับทราบกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เมื่อเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เรามีการเปิดเผยว่าจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

เรารวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • • เว็บไซด์ของเรา หรือเว็บไซด์ของบริษัทย่อย ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล
 • • การพบปะกับพนักงานหรือบุคคลที่เราติดต่อธุรกิจด้วย เช่น การแลกเปลี่ยนนามบัตร การเก็บข้อมูลจากงานสัมมนา หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
 • • ข้อมูลที่คุณให้กับเราในความเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการกับคุณ  เช่น ความเกี่ยวเนื่องกับการเช่า หรือสัญญาเช่า
 • • ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณ เช่น หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงที่อยู่อาศัย

พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

เราอ้างอิงกฎหมายหลายข้อสำหรับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือตามที่มีความจำเป็นเพื่อเติมเต็มข้อมูลในสัญญา หรือตามข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน เมื่อเราอ้างอิงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เราสามารถจัดสรรบริการตามที่เราได้รับร้องขอให้ดำเนินการ เราเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีการมอบให้ด้วยความสมัครใจ หมายความว่า คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา อย่างไรก็ตาม กรณีที่คุณไม่ให้ข้อมูลที่เราต้องการตามกฎหมายหรือตามความจำเป็นเพื่อการดำเนินงาน เราอาจไม่สามารถเสนอสินค้าและบริการบางประเภทแก่คุณได้

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

 • • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ และอาจใช้ข้อมูลของคุณโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือในหลายๆ วิธีที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
 • • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เช่า หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นที่คุณได้ให้ไว้กับเรา ในการดำเนินงานในฐานะตัวแทนของคุณ เช่น การบริหารงานเช่า
 • • เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้กับเราในการตอบรับต่อคำร้องของคุณ
 • • เราอาจใช้เอกสารในการยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ตามเงื่อนไขการเสนอสินค้าหรือบริการของ JLL
 • • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวด้านการเงินของคุณเพื่อประเมินความเหมาะสมในการเสนอสินค้าหรือบริการบางประเภทให้กับคุณ
 • • ในกรณีที่คุณให้ความยินยอม เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการจัดส่งสื่อการตลาดและโฆษณาเกี่ยวกับบริการของ JLL ไปให้กับคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวเมื่อใดก็ไดยัง โดยแจ้งไปที่แผนกการตลาดของเราทางอีเมล unsubscribe@jll.com
 • • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณได้ทราบถึงบริการของ JLL ที่คุณอาจสนใจ
 • • เรามีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ประสบการณ์ออนไลน์ของคุณมีความราบรื่นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าคุกกี้และการปรับเลือกสิ่งที่คุณต้องการชมบนเว็บไซด์ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.jll.com/cookies
 • • ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการของเราหรือสถานประกอบการของบุคคลที่สามที่เราเป็นผู้ดูแล ตัวอย่างเช่น การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใครบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานต่อไปนี้

 • • เจ้าหน้าที่ของ JLL ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • • บริษัท/ที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการที่เราจัดสรรให้กับคุณ 
 • • ทุกฝ่ายที่คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลด้วย 
 • • หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันอาชญากรรม เช่น การฟอกเงิน การโจรกรรม การฉ้อฉล การก่อการร้าย และอาชญากรรมด้านไซเบอร์

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเด็ดขาด และมีขั้นตอนในการเก็บรักษารายละเอียดของคุณปลอดภัย

การแจ้งให้เราเลิกติดต่อคุณ

กรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการจัดส่งข้อมูลและสื่อการตลาดไปให้ คุณสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ โดยเข้าไปที่ http://interact.jll.com/Preference_APAC หรือส่งอีเมลไปที่ unsubscribe@jll.com.

วิธีการเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณ

เราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลที่เราได้จากคุณนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ข้อมูลนั้นอาจได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่หรือคู่ค้าของเรานอก EEC ในการดำเนินการดังกล่าว เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความปลอดภัยและได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม

การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะจัดให้มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่ว่าจะจัดเก็บไว้สถานที่ใด ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์หรือแบบกระดาษ ในการดำเนินการดังกล่าว เราใช้เครื่องมือที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสถานที่จัดเก็บและความสัมพันธ์ระหว่าง JLL และองค์กรที่ได้รับข้อมูล

สิทธิ์ของคุณ

ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี คุณอาจมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

 

 

การร้องขอสำเนาข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้

คุณสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ได้ โดยติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ privacy@jll.com ไม่มีค่าบริการในการจัดสรรข้อมูลดังกล่าวตามที่คุณขอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอข้อมูลที่เคยให้ไว้กับเราในรูปแบบของไฟล์ที่คุณสามารถส่งต่อไปให้แก่องค์กรอื่นใดตามต้องการได้

การขอให้ไม่ใช้ข้อมูลของคุณ

หากคุณมีเหตุผลที่ไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่localbusiness@ap.jll.comอย่างไรก็ตามเราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายและทางธุรกิจ อาทิ กรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

การขอให้แก้ไขข้อมูลของคุณ

หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณที่มีความผิดพลาด โปรดแจ้งเรามาได้ที่ localbusiness@ap.jll.com เราจะตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้อง เรามุ่งมั่นที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เราพยายามเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลังจากนั้นเราจึงจะลบข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณ กรุณาติดต่อเราที่ localbusiness@ap.jll.com.

ช่องทางการร้องเรียน

หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยตรงได้ที่ privacy@jll.com หากคุณยังไม่พอใจเกี่ยวกับการสนองตอบของเราต่อการร้องเรียนของคุณ คุณอาจร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วิธีการอื่นในการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ privacy@jll.com

สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ contact us.

เวอร์ชั่น 0.9 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560